De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de op deze website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend.

Keukencentrum Potter aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie.

Schade ontstaan bij of door gebruik van de website, kan op geen enkele wijze voor rekening van Keukencentrum Potter komen. Keukencentrum Potter heeft het recht om de informatie op deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. Andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website zijn niet door Keukencentrum Potter gecontroleerd of goedgekeurd. Keukencentrum Potter aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden.

Copyright Keukencentrum Potter 2013 – alle rechten voorbehouden –

Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Keukencentrum Potter worden gekopieerd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt of op enigerlei wijze worden verveelvoudigd.

Potter Keukens